top of page

De connectie stem - bekkenbodem

Pas na een traumatische bevalling, de weerslag die dat had op mijn stem erna (AU, moe!) en het leren mijn aanwezigheid weer te vinden in beide gebieden, was ik doordrenkt van het feit dat de stem en ons bekkenbodem gebied (al helemaal als vrouw) met elkaar samenhangen. Ontegenzeggelijk.

Ik kom dit ook vaker tegen in mijn praktijk als Stembevrijder en Ademcoach: als mensen, vaak vrouwen, zich inhouden, snel last hebben van hun stem of verkramping ervaren in de keel, is dat meestal ook te ervaren in het bekkenbodem gebied; danwel bewust op een fysieke en seksuele laag, danwel onbewust als een vaag gevoel van onveiligheid en onrust.

De stem en ons bekkenbodem gebied zijn twee poorten van het lichaam; heel letterlijk kunnen we door onze keel dicht te houden en af te sluiten, dingen die in ons zitten ervan verhinderen naar buiten te laten gaan (lucht, klank, woorden) - zo ook in ons bekkengebied, kunnen we de spieren aanspannen en alles met strakheid binnenhouden. Of kunnen we dat wat juist van buiten komt en niet gewenst is, buiten ons houden; energie, woorden of daden van anderen kunnen we niet willen ‘slikken’ en sluiten we ons voor af, of zeggen we misschien letterlijk STOP tegen. Zo ook kunnen we ons bekkenbodem gebied afsluiten en dusdanig verstrakken dat er niks meer in gaat.

Herkenbaar wellicht?

Beide bewegingen zijn soms nodig en helpen ons ter overleving, beschermen onze grenzen of soms die van de ander. Alleen kan het zomaar gebeuren dat ons systeem zo gewend raakt aan ofwel inhouden ofwel buitensluiten, dat de fysieke verkramping en stagnering van de energie als een normale staat gaat voelen. En we vergeten dat er nog een optie is. Namelijk, dat ons lijf tevens gemaakt is om als (open) kanaal te dienen. Dat, wanneer we ons veilig voelen, we kunnen laten stromen wat er in ons is. En we vrijuit en volop onszelf kunnen zijn, in verbinding met onszelf én de Ander / de wereld buiten ons.

Want we kunnen onze keel, ons ademkanaal (longen, luchtpijp, stembanden, keel, tong, mondholte, lippen) ook openzetten! En vrijuit, onvoorwaardelijk laten stromen wat wil stromen - zowel van binnen naar buiten, als van buiten naar binnen. We hoeven niets in of achter te houden namelijk - ook al denkt onze weerstand daar soms iets anders over. We hoeven niet te verkrampen of stagneren als we iets niet willen, maar kunnen juist stromend een “nee” laten horen. Evenzo in ons bekkengebied, we hoeven niet altijd open of dicht te zijn, we mogen onze bodem bewonen en aanwezig zijn om te kunnen voelen of we willen openen, wat we kunnen toelaten en wat we liever begrenzen en bij de ander laten.

De verbinding zien en voelen, tussen de stem en het bekkenbodem gebied, is een essentiële en zó waardevolle stap om ons hele lichaam weer te bewonen. Zodat onze vrije en ware Zelf kan stromen, hoe het wil stromen. Zodat we ons aanwezig, levendig en veilig kunnen voelen in onszelf. Te eren wie we daadwerkelijk zijn, door trouw te zijn aan wat er in ons zit, precies dat te laten stromen en los te laten wat niet in ons hoort.

Wat een schoonheid vind ik het elke keer weer, om na mijn eigen zoektocht en oefening (die echt niet altijd “leuk” was, maar wel zo wonderschoon is!) mijn kennis en inzicht te kunnen delen met anderen, die eenzelfde pad lopen en hen open te zien bloeien. Of ze de verbinding tussen hun stem en hun bekkenbodem gebied al doorhadden of pas beseften tijdens een sessie Stembevrijding. En dan de vrije beweging te kunnen zien, voelen én horen in de stemklank als teken dat het weer stroomt, wanneer de verbinding met het boven en onderlijf weer is hersteld. Prachtig!


Wil je ook de verbinding tussen jouw stem en bekkenbodem herstellen? Welkom voor een sessie Stembevrijding bij Canto!
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page