top of page
Businesswoman at Conference

Professional & Stem

Vind je stem en vind je kracht!

Deze training is voor professionals die authentieker en krachtiger in hun leiderschap willen staan, door het vinden en uiten van hun stem. Met het vinden en uiten van de authentieke stem, kan een écht waardevolle bijdrage worden geleverd op de werkvloer. 

Clapping Audience

Het is voor sommigen op de werkvloer wel eens lastig zich te laten horen, zich uit te spreken in hun visie en voor 100% te staan in hun kracht. Ze hebben wellicht de ervaring niet te worden gehoord door hun collega’s, ze worden overzien of niet op volle waarde geschat door de leidinggevenden. Terwijl ze weten ze dat ze wat te zeggen hebben, in zowel hun persoonlijke leven als in hun professionele carrière.

In deze training staat de stem centraal; de fysieke stem als ingang, levert een zeer doeltreffende en diepgaande sleutel tot het vinden van de figuurlijke stem, de persoonlijke visie en kracht. Het gaat er in deze training niet alleen om te leren spreken (of zingen), het gaat met name om de kracht die ligt in het laten horen van de eigen stem. Vind je stem en vind je kracht! 

 

Het is mogelijk de training toe te spitsen op een bepaald thema of voor een specifieke doelgroep. Vind je stem en vind je kracht als vrouwelijke professional, als jonge professional (< 35 jaar), als professional van kleur of minderheden zoals LGBTQ+. 

Neem vrijblijvend contact op, voor de mogelijkheden van deze training voor uw bedrijf.

De deelnemers nemen uit de training mee: 

  • een groter bewustzijn van de werking van lijf en stem in presentatie en communicatie

  • concrete tools en een groter begrip van effectief gebruik van lijf en stem in presentatie en communicatie

  • de wetenschap van de waarde van de authentieke stem laten horen 

Work Presentation

"De stem is een directe toegang tot de kern van onze unieke kracht. Als we onszelf 100% laten horen, kunnen we 100% worden gezien en gehoord. En zo onze unieke, waardevolle bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. Deze ervaring, daar schuilt bevrijding en kracht in!”  

  • de wetenschap van de waarde van echt luisteren en het ontvangen van de ander

  • de ervaring van de kracht van de eigen (letterlijke en figuurlijke) stem laten horen

  • de verbindende werking van de eigen stem laten horen in contact

  • plezier en verdieping, zowel in de individuele ervaring als binnen teamverband

At the Office

“Onze stem is niet alleen iets wat geluid produceert. Het is de manier waarop we onszelf presenteren aan de wereld. Als we ons bewust worden van onze blinde vlekken, zien we waar we kunnen groeien." 

bottom of page