top of page

Privacy verklaring


Zangschool Cant!o! is onderdeel van eenmanszaak Charo Durán.

 

De algemene gegevens van Charo Durán:
KVK nr.: 34323160
E-mailadres: info@zangschoolcanto.nl

Toelichting
Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Zangschool Canto! respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.

Zangschool Canto! gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van 
Zangschool Canto!. Wees je er dus van bewust dat Zangschool Canto! niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Zangschool Canto!.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De persoonsgegevens die door
Zangschool Canto! worden verwerkt:
• Naam, zoals door jou opgegeven
• E-mailadres

 

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Achternaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)
• Rekeningnummer (indien van toepassing)

 

Hoe komt Zangschool Canto!  aan jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die
Zangschool Canto! verwerkt, worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of in de les of doordat je gebruik maakt van de diensten van Zangschool Canto!.

 

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?
– Voor het versturen van nieuwsbrieven; Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je een aantal maal per jaar een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
– Om contact met je te kunnen opnemen; Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voor het afhandelen van jouw betaling; Wanneer je een product of dienst afneemt hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen verwerken.
– Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten; Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.
– Het verwerken van persoonsgegevens als
Zangschool Canto! hiertoe wettelijk verplicht is; Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Zaken automatisch geregeld
Zangschool Canto! kan besluiten nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zangschool Canto!) tussen zit.
Zangschool Canto! gebruikt een e-mail automation programma: MailChimp.

Hoe lang Zangschool Canto! gegevens bewaart
Zangschool Canto! bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart
Zangschool Canto! jouw mailgegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw mailgegevens binnen één maand automatisch verwijderd.
Als jij een dienst bij
Zangschool Canto! hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

 

Delen met anderen
Zangschool Canto! verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan/met derden. Zangschool Canto! verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Zangschool Canto!, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zangschool Canto! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met de volgende derden deelt Zangschool Canto!:
Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert,
Zangschool Canto! goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
E-mail automation programma MailChimp – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag producten. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn in sommige gevallen nodig bij het afnemen van een dienst.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door
Zangschool Canto! in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan zangschoolcanto@gmail.com  Zangschool Canto! zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

 

Bezwaar maken op verwerking
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Zangschool Canto! en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Zangschool Canto! een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Recht op indienen klacht
Zangschool Canto! wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Zangschool Canto! niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Social media buttons
Op de website van
Zangschool Canto! zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en Google+ zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Zangschool Canto! heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook.
Zangschool Canto! heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Beveiligen
Zangschool Canto! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door
Zangschool Canto! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via zangschoolcanto@gmail.com.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige site van
Zangschool Canto!. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 4-01-2021.

bottom of page