top of page

Nieuws

31 juli 2021

In lijn met de maatregelen rondom het Corona virus, kunnen er weer zang-, koor- en Stembevrijdingslessen plaatsvinden op locatie. Alle lessen vinden plaats in grote ruimtes, allen met ventilatie mogelijkheden. De koor- en groepslessen vinden in een zodanig grote ruimte plaats, dat er voldoende onderlinge afstand kan worden gehanteerd. Er zijn handen ontsmettings-mogelijkheden.

Als er weer strengere maatregelen in acht worden genomen, kunnen de lessen op de onderstaande manieren toch doorgang vinden: 

Individuele les

Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 5 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. Dit maakt het zingen binnen vier muren mogelijk op een veilige manier voor zowel jou als voor de docent. Indien je de voorkeur geeft aan online les, is dit uiteraard ook mogelijk via Zoom of FaceTime. Het vergt een kleine verandering in aanpak van zowel de docent als de leerling, maar maakt de les zeker niet minder kwalitatief waard! 

Duo en groepsles

Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 5 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. Dit maakt het zingen binnen vier muren mogelijk op een veilige manier voor zowel jou als voor de docent. De groepsles kan ook online worden gegeven, via Zoom of FaceTime. Het vergt een kleine verandering in aanpak van zowel de docent als de leerling, maar maakt de les zeker niet minder kwalitatief waard. Het samenzang onderdeel is dan natuurlijk niet helemaal mogelijk, maar de technische uitleg en voorzingen voor elkaar kan nog wel. 

Koorzang

Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk om voldoende afstand van elkaar te hanteren. Als er gezamenlijk wordt gezongen, kan dit worden gedaan in een zig-zag positie, allemaal dezelfde kant op zingend. Uiteraard wordt er geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Zowel docent als leerlingen zijn niet ziek. Zie koornetwerk.nl voor meer informatie hierover. Zij werken nauw samen met het RIVM.

Stembevrijding workshops

De groepsworkshops worden in kleinere groepjes gegeven, en gedurende een korter tijdsbestek. Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 2/3/4 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. Als er gezamenlijk wordt gezongen, kan dit worden gedaan in een zig-zag positie, allemaal dezelfde kant op zingend. Zie koornetwerk.nl voor meer informatie hierover. Zij werken nauw samen met het RIVM. 

Mantra Light

Vanaf oktober 2021 vinden de Mantra Light momenten plaats in grote, speciale locaties in Haarlem. Vanwege de lengte en breedte van de ruimte, is het mogelijk op maximaal 2/3 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. 

Nieuw aanbod

Sinds 2021 heeft Canto! ook breder aanbod, wat online kan worden gevolgd. Kijk hier.

bottom of page