Nieuws

januari 2021

In verband met het Corona virus en de maatregelen, zijn er tot in ieder geval 19 januari 2021 geen fysieke lessen. Tot die tijd zijn er wel online koor, zangles, stembevrijding en groepsworkshop mogelijkheden. Hopelijk kunnen we daarna weer enkele fysieke lessen door laten gaan, zoals de individuele lessen. Er zal dan uiteraard een en ander worden aangepast in de lessen. Lees hieronder wat het inhoudt voor jouw les. 

Individuele les

Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 5 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. Dit maakt het zingen binnen vier muren mogelijk op een veilige manier voor zowel jou als voor de docent. Indien je de voorkeur geeft aan online les, is dit uiteraard ook mogelijk via Zoom of FaceTime. Het vergt een kleine verandering in aanpak van zowel de docent als de leerling, maar maakt de les zeker niet minder kwalitatief waard! 

Duo en groepsles

Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 2/3 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. Dit maakt het zingen binnen vier muren mogelijk op een veilige manier voor zowel jou als voor de docent. De groepsles kan ook online worden gegeven, via Zoom of FaceTime. Het vergt een kleine verandering in aanpak van zowel de docent als de leerling, maar maakt de les zeker niet minder kwalitatief waard. Het samenzang onderdeel is dan natuurlijk niet helemaal mogelijk, maar de technische uitleg en voorzingen voor elkaar kan nog wel. 

Koorzang

Helaas kunnen de koren niet meer samenkomen, zoals we dat afgelopen jaren hebben gedaan. Er is gekozen voor een nieuwe vorm van samenzang, waarin er maximaal 5 mensen samenkomen en samen zingen. Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 2 meter afstand van elkaar te staan. Als er gezamenlijk wordt gezongen, wordt dit gedaan in een zig-zag positie, allemaal dezelfde kant op zingend. Uiteraard wordt er geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Zowel docent als leerlingen zijn niet ziek. Zie koornetwerk.nl voor meer informatie hierover. Zij werken nauw samen met het RIVM.

Stembevrijding workshops

De groepsworkshops worden in kleinere groepjes gegeven, en gedurende een korter tijdsbestek. Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 2/3 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. Ook wordt er meer om en om gezongen, minder gezamenlijk. Als er wel gezamenlijk wordt gezongen, wordt dit gedaan in een zig-zag positie, allemaal dezelfde kant op zingend. Zie koornetwerk.nl voor meer informatie hierover. Zij werken nauw samen met het RIVM. Dit maakt het zingen binnen vier muren mogelijk op een veilige manier voor zowel jou als voor de docent. 

Mantra Light

Met groot succes werden de Mantra Light avonden online gegeven vanaf april 2020.Vanaf september zullen er in kleinere groepjes Mantra Light ochtenden worden gegeven, in combinatie met geleide meditaties. Vanwege de lengte en breedte van de lesruimte, is het mogelijk op maximaal 2/3 meter afstand van elkaar te staan. Daarnaast kan er worden geventileerd met frisse lucht en worden alle aangeraakte materialen schoongemaakt. Uiteraard zijn zowel docent als leerling niet ziek. Als er gezamenlijk wordt gezongen, wordt dit gedaan in een zig-zag positie, allemaal dezelfde kant op zingend. Zie koornetwerk.nl voor meer informatie hierover. Zij werken nauw samen met het RIVM.

Nieuw aanbod

Achter de schermen is Canto! bezig met het ontwikkelen van nieuw aanbod wat online kan worden gevolgd. Het zal een combinatie van meditatie, (mantra)zang en stembevrijdende oefeningen worden, binnen bepaalde thema's. Lees hier binnenkort meer over op de site of op de socials.