top of page

Algemene voorwaarden 

Inschrijving en betaling

1. Bij inschrijving verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden.

2. Aanmelden dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst zal Zangschool Canto! een bevestiging van aanmelding per email sturen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

3. Deelname is pas definitief en gegarandeerd na ontvangen van betaling.  Bij verzuim van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld.

4. Betaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ontvangst van de factuur.

5. Strippenkaarten bij het Lespakket Basis en Amigos zijn niet langer geldig dan 6 maanden. De officiële schoolvakanties worden niet meegeteld hierin.  

 

Annulering en ziekte

1. Volledige restitutie van het cursusgeld, na ondertekening van het aanmeldingsformulier, is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna kan er geen volledige restitutie of volledige vrijstelling van betaling meer worden verleend.

Gedeeltelijke restitutie, namelijk 50% van het totale cursusgeld, na ondertekening van het aanmeldingsformulier, is uitsluitend mogelijk, indien:

- de aangegeven proefles periode van Koor Canto! nog niet voorbij is

 - binnen 2 lessen wordt aangegeven te willen annuleren

Daarna kan er geen enkele restitutie of enige vrijstelling van betaling meer worden verleend.

2. Zangschool Canto! behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te verzetten en/of te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.

3. Mocht een cursus of les onverhoopt niet door kunnen gaan, zal er een vervangende datum worden gezocht (alleen geldig bij individuele of duo-lessen).

4. Afzeggen van een les, om welke reden dan ook, moet 24 uur van te voren worden gemeld via mail of telefoon. Lessen die op tijd door- of namens leerlingen worden afgezegd zijn in te halen. Lessen die niet binnen 24 uur afgemeld worden kunnen niet worden ingehaald. En wordt er 75% van de kosten voor de les in rekening gebracht.

5. Bij langdurige uitval graag contact opnemen met de docent/kantoor voor een passende oplossing.

6. Als de leerling te laat aankomt in de les, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.

 

Aansprakelijkheid

1. Zangschool Canto! is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist.

2. Deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico.

3. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

Algemeen

1. Zangschool Canto! kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.

2. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals, tijden, prijzen e.d.), indien er nog geen overeenkomst is gesloten tussen Zangschool Canto! en leerling. Zangschool Canto! behoudt zich bij het afwezig zijn van overeenkomst met leerling, het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

3. Zangschool Canto! behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. De cursisten zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. De nieuwste versie is altijd terug te vinden op de website.

bottom of page